Ecohem

HEM SOM ÄR
HÅLLBARA
FÖR MÄNNISKOR
OCH VÅR PLANET!

Om Ecohem

Ecohem är ett projekt som samverkar med markägare, byggherrar, fastighetsutvecklare, arkitekter, finansiärer, mäklare m fl för att kunna erbjuda attraktiva hem för alla.

De kommande bostadsområdena som Ecohem kommer medverka i att utveckla ägs av olika aktörer beroende av projekt och område.

Vi vill erbjuda attraktiva hem för människor som är hållbara där ekonomi, ekologi och social är i fokus.

 

Hållbarhet - globala målen

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller 17 globala mål (med delmål) som ska uppnås till år 2030.

I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Alla 17 globala målen är lika viktiga. De mål som Ecohem fokuserar på och ska efterfölja omfattas av mål nr 3, 5, 10, 11, 12, 13 och 17.

Du kan även besöka hemsidan för att läsa mer om de globala målen.

Kontakta oss

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi snarast möjligt.

Jag är inte en robot